Skip to main content
Optioneel

Welke meerwaarde biedt KBC jou als partner?

Als KBC-partner profiteer je op drie manieren van onze bedrijfsoplossingen:  

 • Meer omzet. Als je bij je producten meteen de mogelijkheid tot financiering of verzekering aanbiedt, zal dat ongetwijfeld een meerwaarde voor je klanten zijn. Ze weten onmiddellijk hoeveel het krediet of de verzekering zal kosten, wat het voor hen gemakkelijker maakt om de aankoop te doen. Dankzij deze integratie kunnen je klanten tijd besparen, sneller beslissingen nemen en genieten ze een nog betere klantbeleving. 
 • Snellere doorlooptijd en lagere kosten. Verder kan de integratie van KBC-bedrijfsoplossingen jouw werking efficiënter maken. Zo kan een vastgoedmakelaar bijvoorbeeld de terugbetalingscapaciteit van potentiële kopers beoordelen. Dat betekent dat de makelaar van tevoren weet of een potentiële koper in aanmerking komt voor een woningkrediet voor een specifiek goed. Zo kan de makelaar ervoor zorgen dat alle bezochte woningen binnen het budget van de koper vallen. Dat verbetert de efficiëntie van de makelaar aanzienlijk en verkort de verkoopcyclus.
 • Prestatiegebonden vergoeding. Ten slotte krijgt de partner bij sommige bedrijfsoplossingen een vergoeding voor gekochte producten, zoals een krediet of verzekering. De vergoeding hangt af van het type bedrijfsoplossing en de rol van de partner in het proces: de partner kan optreden als doorverwijzer of als kredietbemiddelaar. De vergoeding beloont de inspanningen van de partner om KBC-producten aan klanten aan te bieden binnen het toepasselijke wettelijke kader. 

Do you offer a fallback for the PSD2 API’s?

The KBC API to retrieve a screenscraping ID in the context of PSD2 screenscraping

Calls to this API require a valid eIDAS PSD2 client certificate with the correct ETSI extension during the SSL handshake (TLS1.2).
The screenscraping ID is valid for the entity identified by the organizationIdentifier in the provided client certificate.

How do you use the screen scrape identifier?

After requesting the screen scrape identifier, you should pass it as an HTTP header for each request you make to our environment.

Examples

javascript
xhr.setRequestHeader('tppScreenScrapeIdentifier', 'value');

c#
protected override System.Net.WebRequest GetWebRequest(Uri uri)
{
System.Net.WebRequest request = base.GetWebRequest(uri);
request.Headers.Add("tppScreenScrapeIdentifier", "value");
return request;
}

php
<?php // We'll be outputting a PDF header(‘tppScreenScrapeIdentifier : value’); ?>

 

Swagger

swagger: "2.0"
info:
  description: ""
  version: "1.0.0"
  title: ""
host: "openapi.kbc-group.com"
basePath: "/psd2/v1"
schemes:
- "https"
paths:
  /screenscraping:
    post:
      summary: ""
      produces:
      - "application/json"
      responses:
        200:
          description: ""
          schema:
            $ref: "#/definitions/ScreenScrapingResponse"
definitions:
  ScreenScrapingResponse:
    type: "object"
    properties:
      tppScreenScrapeIdentifier:
        type: "string"
      validity: 
        type: "string"
        format: "date-time"

Support
For more info, please send an e-mail to developer@kbc.be

 

Do the KBC APIs have Swagger specifications?

Yes, KBC APIs have Swagger specifications, now known as OpenAPI specifications. Once you have completed the registration process, you can find the specifications on the KBC Developer Portal.
Go to the develop
ment section of the portal for further details.

I am getting 400 Bad Request Error as a HTTP response status code. What went wrong?

A 400 Bad Request Error may indicate the following :

 • Request received without a mandatory parameter
 • Request received with bad parameters (invalid format) values
 • Request received with execution-date in past
 • Request received with amount<=0
 • Request received with currency other than EUR
 • Request received with same account for sender and receiver
 • Request received with incorrect debtor/creditor account or incorrect structured communication
 • Request received with invalid execution-date (for example in a weekend)

Wat is de KBC Developer Portal? 

De KBC Developer Portal is een platform met integratieoplossingen, zoals financiële API's ontwikkeld door KBC Bank & Verzekering in België. Bedrijven en ontwikkelaars die geïnteresseerd zijn in het gebruik van die integratieoplossingen kunnen zich registreren voor het portaal en de API's testen in een beveiligde sandboxomgeving. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. 

 

Wat is het voordeel van een verbinding met de API's of andere integratiepatronen van KBC?

Door een verbinding te maken met de integratiepatronen (API, QR, widget, SDK ...) van KBC, kunnen ondernemers en business developers hun eigen interne processen en hun propositie naar particuliere en zakelijke klanten versterken. Meer informatie over de voordelen van open banking lees je in het deel over open banking op deze portaalsite.

 

 

What does XS2A mean?

Access to Account (XS2A) services enable third-party payment service providers to gain access to the bank accounts of EU consumers. The detailed Access to Account framework is based on PSD2 and the European Banking Authority Regulatory Technical Standards requirements. It uses data model and associated messaging.

I am getting 401 Unauthorized Client Error or 403 Forbidden Error as a HTTP response status code. What went wrong?

401 Unauthorised Client and 403 Forbidden Errors may indicate the following:

 • Request received without or with invalid client certificate
 • Request received with invalid values for Oauth2 Security related parameters

Request received with invalid access_token

Voor wie is de KBC Developer Portal bedoeld? 

De KBC Developer Portal is bedoeld als inspiratiebron en verzamelplaats van integratieoplossingen voor de bestuurders en ontwikkelaars van kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Bedrijfsleiders, business developers en technische developers kunnen zich door dit portaal laten inspireren om de financiële API's van KBC in hun toepassingen te integreren. Ben je geïnteresseerd om onze API's of andere integratieoplossingen te gebruiken om je business te versterken, neem dan contact met ons op. 

Wat zijn de voorwaarden voor het gebruik van de KBC API-oplossingen?

Elke integratiemogelijkheid heeft haar eigen specifieke voorwaarden. Je vindt ze op de omschrijvingspagina van de gewenste integratie onder de rubriek KBC-partnervereisten. Voor meer details kun je altijd contact opnemen met een van onze implementatieverantwoordelijken via partnerships@kbc.be. 

Wil je onze PSD2 API's gebruiken, dan zullen we je vragen om je eIDAS-certificaten te sturen naar developer@kbc.be. Als de aanvraag van je eIDAS-certificaat nog loopt, moet je ons de bewijsstukken van de bevoegde autoriteit bezorgen.

Get In Touch with Us

Would you like to start developing right now?

 

Solution based questions : +32 2 4480 187

(on working days from 8 a.m. to 6 p.m.)

 

Technical based questions : Contact Us

About us

KBC Open Banking & Insurance fosters innovation
to take your business to the next level.

Contact us

Solution based questions : +32 2 4480 187 (on working days from 8 a.m. to 6 p.m.)

Technical based questions : Contact